Wprowadzenie nowo wybranej Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej

You are currently viewing Wprowadzenie nowo wybranej Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej
  • Post published:30 października 2022
  • Post category:Aktualności

W 20-stą Niedzielę po Trójcy Świętej w ozorkowskiej parafii podczas nabożeństwa miało miejsce wprowadzenie nowo wybranej Rady Parafialnej oraz Komisji Rewizyjnej. Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ozorkowie wybrało nowe władze parafialne na 5-letnią kadencję.

Wprowadzenia w urząd, zgodnie z prawem kościelnym, dokonał ks. Wojciech Rudkowski. Przed ślubowaniem odczytane zostały zadania i obowiązki radnych, jakie przed nimi stoją. Kompetencje władz parafialnych określają wewnętrzne przepisy Kościoła, a należą do nich m.in. 1) Czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, moralności i karności chrześcijańskiej oraz krzewienie życia religijnego w Parafii. 2) Wspieranie duszpasterza w modlitwie i współdziałanie z nim w duchowym budowaniu Parafii w myśl zasady powszechnego kapłaństwa.

Po zapoznaniu się z zadaniami i obowiązkami radni ślubowali sprawować swój urząd zgodnie z Ewangelią Jezusa Chrystusa i wspólnie z proboszczem ponosić współodpowiedzialność za przestrzeganie przez zbór ustalonego przez Kościół porządku kościelnego w nabożeństwie, w pracy diakonijnej, ewangelizacyjnej i misyjnej, i mieć zawsze na względzie jedynie dobro Kościoła i Parafii, jak również troszczyć się dla niej o zabezpieczenie materialne. Każdy z radnych i z członków Komisji Rewizyjnej z osobna, podając księdzu prawą dłoń, przyjmował urząd słowami: „Ślubuję z pomocą Bożą”. Następnie we wspólnej modlitwie wierni prosili o Boże prowadzenie i moc Ducha Świętego, a ks. Wojciech Rudkowski udzielił wszystkim powołanym do służby błogosławieństwa Bożego.

Wszystkim nowo wybranym członkom Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej serdecznie gratulujemy i życzymy wiele Bożego błogosławieństwa w tej trudnej i odpowiedzialnej służbie na rzecz parafii.

Jednocześnie składamy wyrazy podziękowania wszystkim dotychczasowym członkom władz parafialnych, którzy przez wiele lat pełnili funkcję radnych i zajmowali się kontrolą dokumentacji finansowej oraz administracyjnej.