Nabożeństwa

Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze cotygodniowe nabożeństwa do kościoła Dwunastu Apostołów Jezusa Chrystusa w Ozorkowie.

4 września 2022

12. Niedziela po Trójcy Świętej

Kazanie wygłosi ks. Bogdan Wawrzeczko – nowy proboszcz administrator

Godzina 12:00

11 września 2022

13. Niedziela po Trójcy Świętej

Kazanie wygłosi ks. Wojciech Rudkowski – proboszcz administrator

Godzina 12:00

18 września 2022

14. Niedziela po Trójcy Świętej

Kazanie wygłosi ks. Bogdan Wawrzeczko – proboszcz administrator

Godzina 8:30

25 września 2022

15. Niedziela po Trójcy Świętej

Kazanie wygłosi ks. Grzegorz Fryda – wikarusz parafii ewang.-augsb. Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie

Godzina 8:30

28 sierpnia 2022

11. Niedziela po Trójcy Świętej

Kazanie wygłosi ks. dr Marcin Undas

Godzina 8:30

Hasło miesiąca

Kochać Boga to najpiękniejsza mądrość.

Syr 1,10

Jezus Chrytus mówił: Tego, który do Mnie przychodzi, nie odrzucę.

J 6,37 (BE)