Nabożeństwa

Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze cotygodniowe nabożeństwa do kościoła Dwunastu Apostołów Jezusa Chrystusa w Ozorkowie.

W okresie zimowym, ze względu na niską temperaturę panującą w kościele, nabożeństwa odbywają się w sali parafialnej przy ulicy Średniej 1 (zielone drzwi od szczytu budynku).

6 listopada 2022

3. Niedziela przed końcem roku kościelnego

Kazanie wygłosi proboszcz parafii ks. Bogdan Wawrzeczko

Godzina 12:00

13 listopada 2022

Przedostatnia niedziela roku kościelnego

Kazanie wygłosi ks. Wojciech Rudkowski – proboszcz administrator

Godzina 12:00

20 listopada 2022

Ostatnia niedziela roku kościelnego, Niedziela Wieczności

Kazanie wygłosi ks. Bogdan Wawrzeczko – proboszcz administrator

Godzina 8:30

27 listopada 2022

1. Niedziela w Adwencie

Kazanie wygłosi ks. Grzegorz Fryda – wikarusz parafii ewang.-augsb. Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie

Godzina 8:30

28 sierpnia 2022

11. Niedziela po Trójcy Świętej

Kazanie wygłosi ks. dr Marcin Undas

Godzina 8:30

Hasło miesiąca

Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz.

Iz 5,20

Jezus Chrytus mówił: Tego, który do Mnie przychodzi, nie odrzucę.

J 6,37 (BE)